it  it  it

- Igh grussagh Gavatar steitar jart boul
- Igh stea baul libar gavatar benne belt jart biar ghein Kan Kienne mitenandar
- Palle compare igh han ssiar gha rivet smeil, un de kindar bent essen
- Morghen aght tage gheibar, couffan in zurg, haben zo maghan maln ka Caltran, haben zo keman hoam mittenandar in tanto stet boul, grussetmar de gavatara
- Heute ist suntach morghen banzont belt jart das biar ghein; brume szaint drainonzboanch uarn?
- Jart habet reght gavatar, gheibar hoam, brume ume mittenaght mussebar heiuen an in bech
- Biar zain Kan Kienne, gheibar zò zeighan in zurgh.
- Dizar zurgh ssbeart minzhe.
- Gheibar zo zeighan andare zeche.
- Dizar gavatar ist zurgh cloandar, un pumeltar, un durre, un hat zo haban vil meil, un minzhe grusshen.
- Belt jart biar Kouffen disen.
- Kouffebarn, brume dizar gha vallet miar ough.
- Bibel vourzetar vor stear xell?
- Igh vourze, un bil vunveneviarzch marchiten vor stear; brume disar zurgh ist ssvun, un ghut.
- Belbarn nemmer gavatar bas Cvttar?
- Nemmebarn.
- Messet, un messet boul.
- Bibel belt jart zan nemmen?
- Biar nemmenzan viare un sboanz stear, beile zaint ghanuch zo Vassan Vnzare viar Ros.
- Nemmet in zach oas; sboa drai, Viare dizar ist an zach.
- Biar haben gha veilt, biar belen net leghenzan mear udar drai stear vor zach.
- Biar jart belt.
- Nemmet di andarn zeche.
- Ceiltmar hemest de bezze dar zurgh ist gha messet allar.
- Dizar ist an filip oalf trun, dize zaint cbein ghullan zilbarne vun aght trun vor oan azò han igh gholtet main toal.
- Gheltet jart ough gavatar heur toal.
- Igh han net andarst, vdar cbein zechine ghet miar bas mear ist.
- Dize zaint cben zilbarne ghullan, un cben ceghenar maghent zibenzan trun, zibenoncboanzch chimet dar zurgh, zaint bas Chement cben zechine.
- Gavatar gheit jart zo nemman de Ros; brume ist speite, un tut bohenne.
- Igh pin hia mitten ros vassebarze.
- De ros zaint gha vasset gheibar.
- Biar zain sshiar ka Carrade luzent d'andar bogha zain biar gha beist Ceghen Xellen in ha haus zo maghan an sshaine oandar hat gha belt ssmocarn slight, un hatz gha lesshet, biastor ist gha beist in des haus ist net gha beist veur; brumme sghapletragh ist gha beist gha Khoget in an andar haus.
- Zainta gha beist baibar gavatar?
- Niet.
- Oandar vun biar andarn hat gha haat sgrifaizen, un palle palle hat gha ssriffet veur un mimme sbebel cheirzlen hat gha zzuntet slight.

Nach
Barbara Stefan: "Das zimbrische Marktgespräch mit Rechenexempel des D. Piermodesto Dalla Costa von 1763". In: Anreiter, Peter & Hermann M. Ölberg (Hg.): Wort - Text - Sprache und Kultur. Festschrift für Hans Schmeja zum 65. Geburtstag. Institut für Sprachwissenschaft. Innsbruck 1998. (= IBK Sonderheft 103). S. 194 -196.